INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

CASA CORPULUI DIDACTIC „ALEXANDRU GAVRA” ARAD

ASOCIAŢIA EUCATIO

 

Simpozionul „Ştiinţele naturii la răscruce în anul internaţional al chimiei”

Imagini

 

 

 


Arad,

27 octombrie 2011

 

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

 

ŞTIINŢELE NATURII LA RĂSCRUCE ÎN ANUL INTERNAŢIONAL AL CHIMIEI

 

27 octombrie 2011

sala de conferinţe a Consiliului Judeţean Arad

 

9:30 – 10:00 – Primirea participanţilor

 

10:00 – 10:30 Cuvânt de deschidere

 

Prof. Mirela Aldescu – Inspector Şcolar General ISJ Arad

Acad. Marius Andruh– Universitatea Bucureşti

Prof. Daniela Bogdan– Inspector Şcolar General MECTS

 

10:30 -12:30 - Prezentarea lucrărilor secţiunea I – Moderator acad. Marius Andruh

Tendinţe şi perspective ale chimiei în secolul XXI - sesiune de comunicări ştiinţifice

 

1.      Acad. Marius Andruh – Universitatea Bucureşti

Frumuseţea chimiei

 

2.      Prof. Daniela Bogdan – Inspector Şcolar General MECTS

Rezultate ale chimiştilor în anul internaţional al chimiei

 

3.      Conf. dr. Constantin Bolcu - Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Contribuţii originale în domeniul chimiei poliuretanilor

 

4.      Conf.dr. Luminiţa David - Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică - Universitatea Babeş - Bolyai
E-urile: bune sau rele?.

 

5.      Prof. Univ. Lizica Mihuţ, Prof. Univ. Florentina Munteanu, Prof. Univ. Alina Zamfir

Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad

Universitatea antreprenorială

 

6.      Asist. Dr. Cosmina Puşcaş - Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Determinarea şi identificarea compoziţiei uleiurilor vegetale modificate genetic

 

7.      Prof. Dr. Ing. Alfa Xenia Lupea - Universitatea “Vasile Goldiş” Arad

Prof. Dr. Dorina Ardelean - Universitatea “Vasile Goldiş” Arad

Posibilităţi de valorificare a extractelor de plante din Grădina Botanică Macea în domeniul farmaceutic, cosmetic şi alimentar

 

8.      Conf. Dr Vlad Chiriac – Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Marie Curie – O viaţă dedicată chimiei

 

12:30 -14:30 – Pauză de masă

 

14:30 -19:00 - Prezentarea lucrărilor secţiunea II – Moderator   prof. Daniela Bogdan

Didactica ştiintelor naturii – sesiune de referate şi lecţii filmate.

19:00 -19:30 – Concluzii


 

Rezumatul lucrarilor prezentate:

Conf. dr. Constantin Bolcu

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

 

Contribuţii originale în domeniul chimiei poliuretanilor

 

Lucrarea prezintă modalitatea originală de stabilizare termo- şi foto-oxidativă reactivă a poliuretanilor, metodă cercetată şi aplicată în premieră în cazul polimerilor de poliadiţie.

Această metodă înlătură dezavantajele stabilizării aditive a poliuretanilor şi constă în legarea stabilizatorului bifuncţional de macromolecula polimerului printr-o grupare funcţională reactivă, diferită de cea implicată în procesul de stabilizare.

Experimentele efectuate în cazul elastomerilor poliuretanici microcelulari şi a peliculogenelor poliuretanice demonstrează eficienţa superioară a stabilizării reactive faţă de cea aditivă.


Conf.dr. Luminiţa David

Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică
Universitatea Babeş-Bolyai

E-urile: bune sau rele?

 

Lucrarea prezintă principalele clase de compuşi folosiţi ca şi aditivi alimentari, cu detalierea următoarelor aspecte: clasificare, surse naturale / metode de obţinere, condiţii de utilizare. Accentul se pune peprezentarea impactului acestor compuşi asupra sănătăţii umane (beneficii şi riscuri).


Prof. dr. ing. Alfa Xenia Lupea

Universitatea “Vasile Goldiş” Arad

 

Prof. dr. Dorina Ardelean

Universitatea “Vasile Goldiş” Arad

 

Asist. dr. Svetlana Trifunschi

Universitatea “Vasile Goldiş” Arad

 

Posibilităţi de valorificare a extractelor de plante din Grădina Macea în domeniul farmaceutic, cosmetic şi alimentar

 

Colecţia dendrologică a Grădinii Botanice Macea grupează plantele lemnoase după criteriul filogenetic şi cuprinde peste 1900 taxoni: gymnosperme 187 dendrotaxoni şi angiosperme 1831 dendrotaxoni.

Speciile de gymnospermae valorificabile sunt: Ginkgo biloba l, Ziziphus jujuba mill., Hydrangea aspera. Hydrangea paniculata, Hydrangea aspera l, juniperus communis l, juniperus virginiana l, thuja occidentalis var. columna spath., thuja occidentalis l, cedrus atlantic.

Aceste plante au utilizări practice în medicină, cosmetică, industria alimentară.

 


 

Asist. dr.Cosmina Puşcaş

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

 

Determinarea şi identificarea compoziţiei

uleiurilor vegetale modificate genetic

 

Prezenta lucrare are drept scop găsirea unei metode pentru stabilirea naturii uleiurilor vegetale. Se prezintă determinările spectrale în UV-VIZ, FT-IR şi 1H-RMN pentru şase uleiuri vegetale mai uzuale. Compoziţia în acizi graşi a uleiurilor vegetale a fost determinată prin cromatografia de gaz a esterilor metilici ai acizilor graşi rezultaţi prin metanoliza acestor uleiuri. Se constată că piaţa alimentară este invadată de uleiuri vegetale high oleic” care cel mai probabil sunt uleiuri vegetale modificate genetic.


 

Prof. Adela Avram

Colegiul Naţional “Moise Nicoară” Arad

 

Cunoaşterea elevilor şi evaluarea lor diferenţiată

 

Referatul redă o modalitate de selectare şi alternare a  metodelor de evaluare pentru a apela la toate tipurile de inteligenţă (9 dupa Gartner) şi a mobiliza întreaga clasă, cu rezultate net superioare metodelor clasice în deducerea lecţiei noi. Accentul este pus pe motivarea elevului prin notarea permanentă  în jurnal cu  + / -, ceea ce îl va ţine atent toata ora, deci va înţelege şi va şti mult mai bine, iar nota orală se va obţine cu mai puţin stress.


 

Prof. Florentina Bălăcel

Liceul Pedagogic “Dimitrie Ţichindeal” Arad

 

Stresul în viaţa noastră

 

Percepţia noastră asupra stresului este importantă; orice factor pe care îl putem considera o ameninţare, reală sau imaginară, va creşte nivelul de anxietate. Modul cum reacţionăm este influenţat de o serie de factori, dintre care unii pot fi controlaţi, în timp ce alţii nu.

O persoană sănătoasă, echilibrată, provenită dintr-o familie armonioasă şi fără probleme de sănatate, care traieşte o viţă liniştită, se hrăneşte raţional şi are relaţii normale cu cei din jur, va raspunde mult mai bine la stres şi are mult mai puţine şanse să dezvolte o afecţiune legată de stres.


Prof. Florica Bătăran

Şcoala Generală Andrei Şaguna , judeţul Arad

Prof. Florin Bătăran

Liceul Teoretic „J.L. Calderon” Timişoara

 

Interdisciplinaritatea chimie-fizică-matematică-biologie

Interdisciplinaritatea diverselor obiecte de învăţământ izvorăşte din planul de învăţământ, din programele şcolare pentru care există strădanie să fie puse de acord din duble specializare a profesorilor.

În acest context poziţia chimiei este următoarea: foloseşte aparatura matematică şi interpretează fenomenele fizico-chimice, asigurând biologiei, suportul chimic necesar explicării şi înţelegerii proceselor din natură, din organismele vegetale şi animale.


Prof. Nicoleta Bita

Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara

 

Chimia de toate zilele – opţional

 

Chimia este o disciplină complexă, cu un înalt grad de abstactizare care de multe ori determină elevii să se întrebe: ”Dar la ce-mi foloseşte asta?” fără a înţelege de fapt că chimia este peste tot în jurul nostru, că zilnic întâlnim şi folosim produse chimice.

Referatul prezintă o propunere de opţional numit „Chimia de toate zilele”. Opţionalul a fost aprobat şi a fost parcurs de elevi în anul şcolar 2008-2009 şi 2009-2010 la clasa a VI-a.

În cadrul opţionalului chimia a fost prezentată ca un preţios aliat al omului, ajutându-l să obţină cele mai gustoase alimente, cele mai calduroase sau mai fine ţesături, cele mai eficiente medicamente, coloranţi, parfumuri, detergenţi.


 

Prof. Călin Cismaş-Bercse

Centrul Şcolar Arad

 

Utilizarea instruirii programate folosind suportul php

 

Limbajul php reprezintă unul din cele mai utilizate moduri de redactare a paginilor web, astfel încât permite o îmbinare eficientă între materialul informaţional text, imagine, sunet şi/sau video, precum şi o interacţiune foarte bună cu utilizatorul în scopul obţinerii unui feed-back prompt.

Avantajul oferit de php este că poate ghida elevul înainte, înapoi, sau prin ramificaţiile necesare pentru a oferi informaţii suplimentare, iar tot acest parcurs poate fi uşor stocat pe calculator şi studiat ulterior de către profesor.

Un alt avantaj este faptul că se poate integra în sistemul AEL. Pentru exemplificare va fi prezentată apoi o lecţie de chimie realizată în php.


Prof. Florina Cismaş

Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” Ineu

 

Proiect de activitate didactică „De la must la oţet”

 

Tema activităţii se poate aplica elevilor de clasa a XI-a, în cadrul capitolului „Compuşi organici cu caracter acido-bazic, deoarece are ca punct de plecare compararea acidităţii etanolului cu a acidului acetic.

Activitatea este organizată pe grupe de elevi, accentuând metode problematizate de predare-învăţare.

Ideea abordării temei a apărut ca urmare a nevoii elevilor de a lega studiul chimiei de aplicaţiile din viaţa cotidiană, astfel încât au fost folosite substanţe cunoscute şi a fost evidenţiat aspectul practic al noţiunilor studiate, având în vedere şi interdisciplinaritatea chimiei.


 

 Prof. Luminiţa Chicinaş
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

 

Science on Stage Europe - o posibilitate de învățare și de schimb de bune practici între profesorii care predau discipline științifice  în UE

 

“Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii” – Einstein

Lucrarea prezintă exemple de bună practică în predarea ştiinţelor naturii, fizică, biologie, chimie, utilizând învăţarea bazată pe investigaţie şi metoda proiectului.

Aceste exemple sunt constituite din proiecte prezentate fie la Festivalul Naţional, fie la Festivalul European Science on Stage 2011. Este vorba de proiecte aplicative care facilitează elevilor înţelegerea fenomenelor din natură.


 

Prof. Cristina Crişan

Colegiul Naţional “Moise Nicoară” Arad

 

Unitatea de învăţare “Soluţii” prin metoda proiectului

 

Invăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev şi s-a aplicat la clasa a IX-a, profil real pentru unitatea de învăţare „Soluţii”. Conceptele acestei unităţi de învăţare au un  impact deosebit în realitatea de fiecare zi. Aplicaţiile practice ale soluţiilor acoperă o arie foarte largă de domenii de activitate, indispensabile existenţei umane moderne. Utilizarea metodei proiectului a asigurat aspectul informatizat şi interactiv al activităţilor de insrtuire/autoinstruire realizate.

. Pornind de la  întrebarea esenţială „De ce avem nevoie de soluţii în viaţa cotidiană?”, activităţile au fost dirijate asfel încât, să se evidenţeze latura practică a conceptelor studiate, să dezvolte  la elevi competenţele necesare secolului XXI şi capacităţile de gândire de ordin superior.


Prof. Radu- Mircea Ghinga

Grup Şcolar "Henri Coandă" Arad

 

Prof. Olga- Iulia Ghinga

Grup Şcolar de Industrie Alimentară Arad

 

Utilizarea programelor de calcul pentru determinarea structurii compuşilor organici

         

Determinarea structurii unor compuşi organici cu ajutorul programului Spartan04: măsurarea lungimilor de legătură, a unghiurilor în diverşi compuşi şi sub influenţa diferitor substituenţi.


Prof. Landina Giurgiulescu

Şcoala Generală ”Dr. Ioan Danicico”, Semlac

 

Prof. Alina Imbăruş

Grupul Şcolar Gh.Lazar” Pecica

 

Creşterea responsabilităţii faţă de mediul înconjurător

 

Odată cu apariţia civilizaţiei umane a apărut şi intervenţia brutală a omului prin exploatarea neraţională a naturii şi alterarea mediului prin poluarea produsă de activităţile industriale, agricole, menajere. Omul a început să înţeleagă, mai ales in ultimele decenii, că progresul societăţii umane s-a transformat treptat în instrument de distrugere, cu efecte dezastruoase asupra naturii. În acest scop şcolile noastre au participat la activităţile desfăşurate în cadrul Proiectului “Creşterea responsabilităţii faţă de mediu în gândirea şcolarilor”, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Trasfrontalieră Ungaria – Romania 2007-2013. Lucrarea este însoţita şi de filme realizate de elevi îndrumaţi de profesori.


Prof. Ana Grovu

Liceul Pedagogic “Dimitrie Ţichindeal” Arad

 

Realizarea mijloacelor în format electronic pentru lecţiile de biologie

 

Lucrarea prezintă rolul mijloacelor multimedia în învățarea activă la biologie, mijloacele multimedia – o resursă la îndemâna profesorilor, obținerea de materiale în format electronic împreună cu elevii.

Dintre materialele prezentate se pot aminti: programe informatice cu caracter didactic, ierbarul electronic, trecerea unor materiale didactice vechi pe suport electronic, exemple de lecții în format electronic.

 


Prof. Monica Ienciu

Şcoala Generală „Mihai Eminescu” Arad

 

Prof. Corina Ungur

Şcoala Generală 22 „Caius Iacob” Arad

 

Aditivii alimentari şi efectele acestora asupra sănătăţii umane

 

La ora actuală e foarte greu să mai găseşti produse naturale la îndemână. În schimb, magazinele sunt pline de tot felul de ,,delicii” artificiale care de fapt nu fac decât deservicii celor care le consumă. Aceste produse conţin tot felul de sustanţe sintetice, care mai devreme sau mai târziu imbolnăvesc organismul.

Aditivii alimentari sunt împărţiţi în 6 mari categorii: conservanţi, aditivii nutriţionali, agenţi aromatizanţi, agenţi coloranţi, agenţi texturizanţi şi aditivi diverşi. Mulţi aditivi pot realiza funcţii multiple în alimente. În viaţa de zi cu zi,alimentele toxice au devenit atât de fireşti, încât aproape nimeni nu mai sesizează pericolul pe care ele le reprezintă.


Prof. Florentina ILEŞAN-insp. ISJ Sibiu;

Prof. Anca VOINEAG - insp. ISJ Sibiu

 

MaST Networking, calitate în dezvoltarea competențelor cheie de matematică, științe și tehnologii-  Proiect  POSDRU/85/1.1/S/58914

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei culturi a calităţii educaţiei în domeniul de competenţe MaST (matematică, științe și tehnologii) prin formarea personalului şi actorilor cheie implicaţi în asigurarea şi promovarea managementului calităţii.

Pentru dezvoltarea competenței și profesionalismului la nivel de unitate școlară, în județul Sibiu, partenerul 3 în acest proiect alaturi de alte patru județe (Călărași, Iași, Cluj și Mehedinți) s-au creat Ateliere de inovație și creativitate (AIC) în şcoli generale, grupuri şcolare, licee şi colegii ale căror produse realizate în anul I de proiect au fost prezentate în cadrul Competiției  de proiecte <Școala MaST –TOP>, (Sibiu, 25-27 mai 2011) finalizată cu 10 de şcoli premiate cu diploma de excelență și titlul de  Școală-MaST-TOP şi 17 unităţi şcolare premiate cu premii speciale pentru creativitate şi inovaţie.


 

Prof. Maria Kalathaki

General Lyceum of Melese, Crete, Greece

 

Teaching “The energy” in schools – in the frame of the education for the sustainable development: an approach based on Bertrand Y.A.Book “Home”

 

In the project is presented a course carried out in the Lyceum of Meleses, Crete, Greece from the 27th of January to the 1st of February of 2010 for greek and turckish students.

The course was planned according to the main principles of UNECE of the Education for the Sustainable Development which are Caring the Environment, Development of an anti-consumer model, Emergence of the traditional way of Life, Global Dimension of Local The thematic areas were A. Wars, B. Global Climatic Changes – Global Warming, C. Transport-Movement, D. Exhaustion of Energy Resources (Petroil and Nuclear Energy), Development of Renewable Energy (Electricity from ph of Renewable Energy (Electricity from photovoltaic elements, Geothermal, Wind Energy).


Prof. Rodolfos Karaiskakis

Lykeio Polemidion, Limassol, Cyprus

 

The angular momentum conservation

 

The project titled “The Principle of Angular Momentum Conservation” includes a video-tapped lesson that is been taught at the last grade of school. In this course is proofed the principle of Angular Momentum Conservation through simple experiments and by making references to its implementation of real life. Furthermore, its implementation explains several observations.


Prof. Rodolfos Karaiskakis

Student Giorgos Georgiou

Student Giannis Andreou

 

Lykeio Polemidion, Limassol, Cyprus

 

Electromagnetism

 

The project entitled “Electromagnetism” is a live presentation that includes a written text in Power Point as well as live experiments. It contains a historical background regarding its discovery whereby it will be presented all the relatively main experiments and its implementation.


Prof. Gabriela Carmen Lazăr

Colegiul Naţional „Vasile Goldiş“ Arad

 

Fenomene fizice în atmosferă

 

Motto: „Natura este o carte în care trebuie să învăţăm să citim.”  F. KRBEK

Având în vedere importanţa cunoaşterii şi înţelegerii fenomenelor fizice care ne înconjoară şi cu care trăim zi de zi, lucrarea de faţă abordează, din perspectiva profesorului de fizică, fenomenele fizice întâlnite în atmosferă.

Pe întregul parcurs al lucrării se au permanent în vedere două aspecte: pe de-o parte cunoaşterea ştiinţifică a fenomenelor, a cauzelor care le produc, a efectelor lor în atmosferă şi pe de alta parte prezentarea metodelor de studiere a acestora cu elevii.

          Lucrarea metodico-ştiinţifică cuprinde două părţi: Prima parte a lucrării cuprinde o abordare ştiinţifică a tuturor fenomenelor fizice întâlnite în atmosferă urmată de partea a doua în care se va face abordarea metodică.


Prof. Liliana Lupşa

Şcoala Generală Nr. 5 Arad

 

 Chimie, H2O şi Ecologie

 

La ceremonia de deschidere a Anului Internaţional al Chimiei 2011 a fost lansat experimentul global „Apa – o soluţie chimică”. Experimentul invita elevii şi studenţii din întreaga lume să exploreze una dintre resursele cele mai importante ale Pământului – apa.

Şi în judeţul Arad apa este un element important datorită numeroaselor sale utilizări. Sectorul industrial este şi cel mai mare consumator dar şi cel mai mare poluator al apei.

       O oră de CHIMIE pe malul râului Mureş oferă o privire de ansamblu asupra calităţii apei iar micii, viitori mari chimişti pot realiza o comparaţie eficientă a calităţii acesteia în funcţie de sursa de provenienţă.

       Determinând oxigenul dizolvat în apă, pH-ul, turbiditatea şi temperatura pentru patru surse de apă şi comparând rezultatele obţinute se pot trege concluzii: APA este indispensabilă vieţii, prietena ei cea mai bună, dar în cazul în care nu este protejată şi curată poate deveni cel mai mare duşman.


 

Prof. Aneta Mihalcsik

Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad

 

Criptozoologia – o ştiinţă între mit şi realitate

 

Deşi marea majoritate a biologilor clasici consideră criptozoologia ca o pseudoştiinţă, există câteva succese remarcabile care susţin eforturile criptozoologilor:

·        coelacanthul, o „fosilă vie” reprezentantul unui ordin de peşti considerat dispărut acum 65 milioane de ani, încă de pe vremea Cretacicului, a fost identificat în anul 1938, în plasa unui pescar pe coastele Africii de Sud – Est (un exemplar poate fi studiat în Muzeul de Ştiinţe Naturale din Viena);

·        descoperirea în 2003 a fosilelor lui homo florensiensis, un hominid poreclit „Hobbitul” datorită dimensiunilor sale reduse, dar, surprinzător, contemporan cu homo sapiens, reprezintă o dovadă a posibilităţii existenţei celebrilor Bigfoot, Yeti şi Orang Pendelek – piticul indonezian.

 


Prof. Margareta Mocuţa

Liceul cu Program Sportiv Arad

 

Analiza chimică a ciupercilor

 

          Compoziţia chimică a ciupercilor diferă cu specia, iar în cadrul aceleiaşi specii, cu stadiul de dezvoltare, cu diferitele părţi ale carpoforului (pălărie, lamele, picior), precum şi cu stratul nutritiv pe care se dezvoltă ciuperca.

          În general ciupercile conţin: apă 82 – 92 %, substanţe minerale: sodiu, potasiu, calciu, fier, staniu, mangan, cupru, fosfor, substanţe organice, proteine 2,2 – 5 %, hidraţi de carbon 3 – 4 %, substanţe volatile, acizi organici, grăsimi, tirozină, vitamine.

Ciupercile sunt apreciate pentru valoarea nutritivă, deoarece conţin elemente cu rol important în organismul uman şi datorită faptului că au aromă şi gust plăcut.


 

Prof. Cristina Moldovan

Grup Şcolar "Francisc Neuman" Arad

 

Vitamine antioxidante

 

Lucrarea cuprinde clasificarea vitaminelor, forme de comercializare, compararea vitaminelor naturale cu cele sintetice, modalităţi de păstrare, prezentarea vitaminelor antioxidante: A, C, E, afecţiuni datorate carenţei , surse naturale, toxicitate, sfaturi.


 

Prof. Anca Niculae

Liceul Pedagogic “Dimitrie Ţichindeal” Arad

 

Reacţii ireversibile

 

Împărţirea reacţiilor în reversibile şi ireversibile este cu totul convenţională, deoarece, în mod riguros, orice reacţie este mai mult sau mai puţin reversibilă. În multe cazuri, reversibilitatea se poate neglija, astfel încât unele reacţii pot fi considerate practic ireversibile.

În filmul perzentat, elevii, organizaţi pe grupe, au efectuat zece experimente, în fiecare caz fiind vorba de reacţii ireversibile, şi anume: reacţii cu formare de substanţe simple gazoase (hidrogen, oxigen), reacţii cu formare de substanţe compuse gazoase (dioxid de carbon, dioxid de azot), reacţii cu formare de săruri precipitate (sulfat de bariu, iodură de plumb), reacţii cu formare de baze precipitate (hidroxid feric, hidroxid de nichel), reacţii cu formare de combinaţii complexe (reactivul Tollens, reactivul Schweitzer).


 

Prof. Mihail Pascu

Liceul Pedagogic “Dimitrie Ţichindeal” Arad

 

O modalitate de studiere a fenomenului de rezonanţă în circuitele de curent alternativ

 

În lucrare este descrisă o metodă de studiere a fenomenului de rezonanţă în cazul circuitelor de curent alternativ utilizând materiale aflate în dotarea laboratoarelor şcolare. Metoda folosită este un exemplu de îmbinare eficientă a tehnicii de calcul cu experimentul concret efectuat în laborator.


Prof. Rodica Rediş

Grup Şcolar Transporturi Căi Ferate Arad

 

Medicamente pentru slăbit

 

Obezitatea, condiţie ce poate afecta grav starea de sănătate reprezintă o creştere excesivă a ţesutului adipos, corespunzând unui indice de masă corporală (IMC) ≥ 30.

Importanţa obezităţii este susţinută de incidenţa crescută; aproximativ 1/3 din populaţia ţării noastre fiind supraponderală sau obeză.

Principalul tratament împotriva obezitaţii este reducerea aportului caloric şi exerciţiul fizic. Dietele şi exerciţiile fizice produc o scădere în medie cu aproximativ 8% din masa corporală totală.

 Obezitatea poate beneficia şi de tratament medicamentos, însa trebuie însoţit de dieta şi exerciţiu fizic. Tratamentul medicamentos poate consta fie din suplimente dietetice, fie din medicamente de slăbit.


Prof. Mariana Rogoz

 Colegiul “Csiky Gergely” Arad

 

Chimia secolului XXI

 

Lucrarea va prezenta un foarte scurt istoric al dezvoltării chimiei, din cele mai vechi timpuri, până în prezent.

Ea prezintă contribuţia meșteșugarilor egipteni, a celor din China antică, traversează perioada elenistică, alchimia arabă, Iatrochimia, perioada flogisticului, ajungând la Legile fundamentale ale chimie, adică la chimia modernă.

Se enumeră noile ramuri ale chimiei, şi se pune accent asupra rolului pe care îl joacă chimia în viaţa noastră, pornind de la gastronomie şi ajungând până la medicină şi tehnologie.


Student: Armenia Siladi, anul 3

Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului

 

Sinteza compușilor proveniți din betulină

coordonator: prof. Bercean Vasile-Nicolae

 

Betulina este o triterpenă pentaciclică izolată din scoarța speciilor de mesteacăn alb (Betula pubescens), specii care sunt foarte răspândite în zonele nordice ale lumii.

Rolul biologic al betulinei în scoarță nu este pe deplin cunoscut, unul dintre ele fiind considerat protecția împotriva afidelor (familie de insecte care se hrănesc cu seva plantelor). Acidul betulinic și lupeolul sunt compuși cunoscuți cu activitate antitumorală. Studiile arată că acidul betulinic are o acțiune anticancer ca inhibitor al melanoamelor umane, ca posibil tratament al cancerului de creier și ca tratament pentru infecțiile cu HIV, sub formă de derivați amidici.


Prof. Flavina Stan

Colegiul Naţional “Elena Ghiba Birta” Arad

 

Descoperirea accidentala a unor substante chimice

 

Şansa favorizează minţile pregătite” 

Louis Pasteur

 

Lucrarea analizează modul accidental în care au fost descoperite câteva substanţe chimice care au revoluţionat evoluţia omenirii.

 În lucrare se prezintă doar câteva dintre aceste substanţe cum ar fi: cauciucul vulcanizat, plasticul, penicilina, vopseaua sintetică (culoarea mov), cola, teflonul, zaharina. Oamenii de ştiinţă care au făcut aceste descoperii erau pregătiţi pentru ele. Ei au fost capabili să vadă miracolul dintr-o eroare sau dintr-un obstacol.


Prof. Adriana Toma

Şcoala Gen. Nr. 7 Arad

 

Benzaldehida

 

Lucrarea face o descriere amplă a benzaldehidei. În prima parte lucrarea cuprinde generalităti, proprietăţi fizice şi chimice, metode de obţinere şi utilizări.

A doua parte a lucrării este reprezentata de: exemple de arome de benzaldehidă şi metode de obţinere ale uleiurilor aromate.